Anadolu Halılarının Tarihi

Kilim Çeşitlerimiz

Anadolu halısı günümüzde yaygın olarak dokunan kilim ve halıları belirtmek için kullanılan bir uygunluk terimidir. Anadolu (veya Anadolu) ve komşu bölgeler. Coğrafi olarak, üretim alanı, tarihsel olarak egemenliğin hakim olduğu bölgeler ile karşılaştırılabilir. Osmanlı imparatorluğu. Ev kullanımı, yerel satış ve ihracat için üretilen düğümlü, havlı dokuma zemin veya duvar kaplamasını ifade eder. Düz dokuma ile birlikte kilimAnadolu halıları, resmi olarak “ Türk ” olarak anlaşılan bölge kültürünün önemli bir parçasını temsil etmektedir. Türkiye Kültürü bugün,ve insan uygarlığının en eski merkezlerinden birinin etnik, dini ve kültürel çoğulculuğundan kaynaklanmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir